Bent u als bedrijf, overheid of sportorganisatie geïnteresseerd in sport, export en ‘Nederland Sportland’? Dan is het Orange Sports Forum ‘the place to be!’

Van oorsprong (2009/2010) is OSF gebaseerd op het ‘halen/brengen’ en internationaal uitdragen van Nederland Sportland. OSF is een platform waarin (innovatieve) bedrijven, overheid en sport samenwerken om Nederlandse bedrijven en instellingen internationaal op de kaart te zetten. Orange Sports Forum heeft als doel om deze Nederlandse bedrijven en instellingen hun producten, diensten en/of kennis gelieerd aan sport te willen exporteren. Dit naar opdrachtgevers, overheden en organisaties, naar en vanuit het buitenland. De nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden door deelnemers gedeeld en leads en projecten worden uitgewisseld. Daarnaast werkt OSF nauw samen met Nederlandse overheden en buitenlandse posten (ambassades en consulaten). Uiteindelijk zal dit leiden tot het optimaal benutten van de kansen in het buitenland.

Hierbij heeft OSF de volgende pijlers:

    • Ondersteunen, representeren en adviseren van sportbedrijven en –instellingen met internationale (export-ambities.) Dit verwezenlijkt OSF door het ontwikkelen van een kennisbank, waarbij informatie vergaard en gedeeld wordt over buitenlandse sportmarkten. Daarnaast worden er inkomende en uitgaande (sport-)handelsmissies geïnitieerd, begeleid en afgestemd. Ook kan OSF zorgen voor de inzet van politieke en economische diplomatie. Tenslotte dient OSF als loketfunctie en coördinatie voor binnen- en buitenland.
    • Ontwikkelen van een sportbedrijvennetwerk dat voor binnen- en buitenlands gebruik relevant is. Om dit te bereiken organiseert OSF netwerk- en informatiebijeenkomsten voor bedrijven, ambassades en ministeries. OSF onderhoudt dan ook nauwe contacten met deze posten (ambassades, consulaten, NBSO’s, etc.) en betrokken ministeries (EZ, VWS, I&M, BZ). Tevens wordt zorg gedragen voor het ontsluiten en benutten van subsidie- en financieringsmogelijkheden ten behoeve van bedrijven.
    • Uitdragen van het exceptionele karakter van het Nederlandse sportklimaat. OSF richt zich hierbij niet op de sportprestaties van Nederland, maar op de kennis en kunde op het gebied van sport en innovatie.

Heeft uw bedrijf internationale ambities en bent u op zoek naar netwerkcontacten? Orange Sports Forum heeft de expertise om u verder helpen.Via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, consortiavorming, internationale bemiddeling en rechtstreekse/bilaterale contacten met de deelnemers geeft OSF hier inhoud aan. Inmiddels kent het netwerk van OSF meer dan 250 bedrijven en instellingen. Bij een lidmaatschap van Orange Sports Forum is plaatsing van uw (sport-) organisatie op de website vanwww.hollandsportsindustry.com (internationaal portaal waar vraag en aanbod elkaar vinden) inbegrepen.