judge

GDA is een internet service die gedetaileerde informatie over dressuurscores samenbrengt in combinatie met state of the art analyses om u meer inzicht te geven in de optredens van paarden, ruiters en juryleden.

De GDA beginselen, voortgekomen uit een samenwerking tussen Dr David Stickland, de World Dressage Masters, innoSportNL, DressageDirect en ontwikkeld met en getest door topruiters zoals Steffen Peters en met advies van de FEI en KNHS, zijn uitgebreid besproken tijdens het Global Dressage Forum van 2009-2012. De GDA tools en analyses werden gebruikt door alle drie de teams die uiteindelijk een medaille wonnen, in hun aanloop naar de Olympische Spelen van Londen en de tools zullen nu ook beschikbaar worden gesteld aan ruiters op alle niveau’s en van alle nationaliteiten.

GDA verzamelt data van internationale evenementen, maar individuele ruiters kunnen ook hun eigen scores uploaden die behaald zijn op nationale evnementen. Met een reeks presentatie en analyse tools kan men de resultaten visualiseren en de, soms verrassende, geheimen ontdekken. Met deze gedetailleerde analyse kun je jezelf meten en je op een bepaalde training focussen om jezelf te verbeteren.

Filosofie

Van oorsprong was GDA een gereedschap om het jureren in de dressuursport te bestuderen, vooral om te kijken of juryleden goed gebruik konden maken van halve punten. Door dit werk realiseerden wij ons dat, ondanks dat ruiters soms graag klagen over het jureren, de juryleden  gemiddeld vrij gelijk blijven in hun beoordeling van de sterke en zwakke punten van een ruiter/paard combinatie.

We ontdekten ook dat ruiters verrassend ontwetend zijn over welke details van hun optreden hen de meeste punten kunnen kosten, of welke misschien het makkelijkst verbeterd kunnen worden of meer consistent gemaakt kunnen worden om hun scores te verhogen. Ruiters hebben niet altijd helder welke cijfers daadwerkelijk het belangrijkst zijn in de ranglijst. Dus keken we naar manieren om deze informatie op zo’n wijze te presenteren dat ruiters en trainers het konden begrijpen en gebruiken.

Bij de ontwikkeling van de tools samen met mijn eigen ruiters, realiseerde ik me dat als je je eigen vooruitgang duidelijk kunt zien, dat ook je zelfvertrouwen vergroot en je de motivatie geeft om het werk te volbrengen dat nodig is om het volgende niveau te behalen.  Soms moet je zichtbaar kunnen maken wat je kunt bereiken als op een dag al je krachten samenkomen en jij en je paard een barrière doorbreken.

De data die we nodig hebben zijn de scores voor elke oefening, we categoriseren elke oefening volgens jouw rijniveau en bestuderen de trends, de spreiding in de scores, de hoogsten en de laagsten, om een beeld te geven van wat mogelijk is. Door deze data te gebruiken kun je een beeld schetsen van de capaciteiten van jou en jouw paard. Sommige zaken zullen moeilijk te veranderen zijn en van sommige zaken is het alleen nodig dat je je ervan bewust bent dat het een probleem voor je is.

Het is mogelijk dat je zo’n beeld kunt opbouwen met alleen maar de totaalscores. Toch is het een gemis dat de scores per oefening normaal gesproken niet worden gepubliceerd en evenmin toegezonden worden aan je federatie. Bij CDI Evenementen wordt het meer en meer gemeengoed, maar minder bij nationale Evenementen. Dus hebben we een webtool gebouwd waarbij je zelf de scores kunt ingeven, dat duurt ongeveer 5 minuten per proef. GDA kan het ook doen vanaf een gescande proef tegen een vergoeding.

Dezelfde tools die nuttig zijn voor ruiters, kunnen ook dienen om juryleden feedback te geven over de sterke en zwakke punten in hun jurering en zo leer- en promotieprogramma’s initiëren. Of voor trainers en chef d’équipes die zo de progressie van hun studenten of teamleden kunnen volgen, aankomende talenten kunnen ontdekken en een duidelijk beeld kunnen krijgen waar zij staan ten opzichte van de tegenstanders.