Expertise

Innovatie

Nederland is een klein land met de grote ambitie om bij de top 10 van de wereld te behoren. Intelligente innovatie en samenwerking binnen de driehoek sport, bedrijfsleven en kennis is van groot belang. Van sportief goud naar economisch goud. SportBizz biedt de volgende diensten:

  • Organiseren van sessies voor ideevorming
  • Gebruik van zgn ‘acceleration rooms’
  • Uitvoeren marktonderzoek en -verkenning
  • Organiseren van shared expertise sessies
  • Organiseren van customer journeys
  • Zoeken en toetsen van mogelijke launching customers
  • Ontwerpen van een succesvol bedrijfs- en verdienmodel met behulp van het Business Model Canvas
  • Ontwerp waardepropositie
  • Schrijven van een bedrijfsplan
  • Zekerstellen van financiering (bank, venture kapitaal, crowd funding)
  • Aantrekken van venture kapitaal
  • Uitrusten van een projectkantoor
  • Project management
  • Prototyping
  • Selecteren van innovatieclusters
  • Subsidie-scans en -aanvragen
  • Produceren en uitvoeren van programmma’s voor groeiversnelling

Internationalisatie

Wanneer je innovatief  bent in een kleine markt als Nederland, vooral op het gebied van sport, dan is het makkelijker om in het buitenland te praten over de mogelijkheden voor uw product of dienst. Ook hier is de driehoek sport, bedrijfsleven en kennis van groot belang. SportBizz biedt de volgende diensten aan:

 • marktscans en -verkenning
 • marktonderzoek
 • het bepalen van een strategie voor het betreden van de markt
 • het zoeken en selecteren van (internationale) partners
 • subsidiescans en -aanvragen (pib, dhk, etc.)
 • het vormen van export consortia

Educatie

Om innovatieve producten succesvol te exporteren is educatie van doorslaggevend belang. Kennis op zich is een exportproduct geworden voor het Nederlandse bedrijfsleven, de kennisinstituten en de sport.  We ervaren vaak dat een nieuwe manier van kijken nodig is. Waarom zou ik kennis exporteren, aan wie en wat is het economische voordeel? Kennis kan een nieuwe bron van inkomsten zijn of een katalysator voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. SportBizz helpt graag bij de marketing van uw kennis of bij het toevoegen van kennis aan nieuwe producten en/of diensten om succesvol te kunnen worden gebruikt in Nederland, maar ook daarbuiten:

  • (co-)creatie curriculum (sport & bedrijfsleven, ondernemerschap)
  • e-learning en blended learning oplossingen
  • het zoeken en selecteren van (internationale) partners
  • ontwerp publiek-private partnerschappen
  • ontwikkelen van bedrijfs- en verdienmodellen (business model canvas)
  • propositie-ontwikkeling
  • ontwikkelen marketing materiaal
  • ontwikkelen van social media campagnes
  • bedrijfsontwikkeling & -verkoop

Business Ventures

Er is kennis en ervaring nodig om een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfsactiviteit te ontwikkelen binnen een kennis- of sportomgeving. SportBizz helpt u graag, in samenwerking met onze partner The Bridge Business Innovators, om van uw nieuwe bedrijfsactiviteit een succes te maken of het te laten groeien:

 • advies & coaching startups
 • ontwikkelen van bedrijfs- en verdienmodellen
 • ontwikkelen van een marktpropositie
 • ontwikkelen van pitches
 • ontwerp marketing campagnes en materiaal
 • ontwikkeling en uitvoering social media campagnes
 • zoeken en toetsen van mogelijke launching customers
 • financiering
 • subsidiescans en -aanvragen
 • (interim-) startup management
 • bedrijfsontwikkeling & verkoop traject
 • registratie ip (in samenwerking met partner)
 • begeleiding groeiproces